Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2015

Bao bì nhựa của "Vạn phúc" Làm thế nào có thể từ chối một sự lựa chọn có điều kiện là một giải pháp tích cực

Túi nhựa : Tôi không biết t khi nào, nha đã tr thành cuc sng ca người dân, ngay c trong mt khonh khc xa nhng điu. Trên các chuyến đi đến các trang tri, mt tp hp ln các túi nha nh, dày, thiết b mng, cc nng ít nht là đ mang li năm, sáu, s tr li ca siêu th, nhng bài viết ca thùng carton cng vi nha bao bì m hin có, có th được đt trong tay hoc cui cùng là nha; đi đến ngân hàng đ mua các sn phm tài chính, bưu đin gi mt gói, đ m rng nh hưởng kinh doanh ca mình, và có mt chương trình khuyến mãi m overpring qung cáo túi nha. Năm nay min là nhà, tr li khi s có mt vài túi nha dc theo ca.
Đã thâm nhp cuc sng ca người dân, túi nha, 1:00 đ t chi nó thc s không th thích ng, nó mang li cho mi người s tin li là rõ ràng. Vn đ là trong khi nó rt d dàng đ cung cp cho, trong khi đó gây nguy him cho sc khe ca người dân. Liên quan đến ô nhim môi trường là gây sc, l đường xếp chng lên nhau túi nha, túi nha treo trên cây, các trường ch đào trên mt cuc, hoc mt túi nha bt lên, chúng tôi đã gn như b chôn vùi nó. Sau khi mi th đi, tht khó đ tưởng tượng mt vài năm, nếu có mt nơi sch s trên trái đt, và trong nhng ngày mà chúng tôi ph thuc cho s sng còn đt canh tác?
Mt s điu không th được coi là mt tr lui li đ quá kh. Nếu chúng ta trng các sn phm, bao bì giy thay đi vi quá kh, mc dù tước ca môi trường đp nhưng đp, vn cùng ban nhc trong quá kh nếu chúng ta mua sm túi hoc gi, mc dù gp s c nhưng ít trái đt mt trng lượng, nếu chúng ta s dng mt túi nha nh, các nhà sn xut s sn xut mt chút, rt nhiu ô nhim đã được tiêu th nhiu sn xut, chu k lun qun hơn, nó s được kim soát.
Bây gi tôi phi tôn trng tuyt vi cho mt ngh mà người nht rác thu gom rác thi.Mc dù h đang sng, nhưng nhng người có th nói rng h không phi là thân thin vi môi trường bo v nó. H tng nhìn thy mt túi nha Shiqu, trái tim tôi s tr đi mt ti. C th đ riêng ca chúng tôi, mc dù không th Qushi đã có mt túi nha, nhưng bn có th kim soát ô nhim ca riêng mình. Nếu chúng ta không kim soát được s dng không gii hn ca túi nha, cây trng trong khi con người đã b bao vây bi Trái đt khi nó xâm lược đ mi inch ca da, cui cùng chết vì nght th trên không ch trái đt, cũng như Earthlings. Trái đt là cho tt c chúng ta, trái đt là chung ca chúng ta. Chúng tôi nh s đơn gin ca mt ít tiêu th túi xách nhựa, treo hơn Trái đt là mt màu xanh lá cây, thêm v đp hơn vi trái đt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét