Thứ Hai, 15 tháng 6, 2015

Các doanh nghiệp chế biến các sản phẩm nhựa của Việt Nam trong các xu hướng phát triển trong tương lai


Bao bì nhựa : ngành công nghiệp nhựa của Việt Nam sau một cuộc đấu tranh lâu dài và cho việc mở cửa của thế giới, đã hình thành một hệ thống công nghiệp rộng lớn tương đối đầy đủ, như với thép, xi măng, vật tư ngành gỗ trên để bắt kịp. Là một loại vật liệu mới, việc sử dụng của lĩnh vực này vượt xa ba vật liệu, từ các ứng dụng công nghiệp để Vạn phúc, nhựa đường ở khắp mọi nơi.

Ngành công nghiệp nhựa là một trong những ngành công nghiệp trụ cột trong ngành công nghiệp nhẹ, trong những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng vẫn ở mức trên 10%. Ngành công nghiệp nhựa, tổng giá trị sản lượng của các doanh nghiệp có quy mô công nghiệp nhẹ và 19 ngành công nghiệp lớn đứng thứ ba, và sản phẩm doanh thu tỷ lệ 97,8%, cao hơn mức trung bình của ngành công nghiệp nhẹ.

Ngành công nghiệp chế biến nhựa như một đơn vị cấu thành chủ yếu của ngành công nghiệp sản xuất của Trung Quốc, mà còn ở khắp các vùng khác nhau của đất nước.

Theo thống kê, hiện nay các doanh nghiệp quy mô của chúng tôi hơn 14.000, giá trị sản lượng hàng năm là 20 triệu USD, nhưng con số thực tế khác nhau rất nhiều. Nhiều cơ sở sản xuất di tản không thể thống kê, đặc biệt là nhựa tái chế công nghiệp, nhà máy thủ công quy mô nhỏ ở khắp mọi nơi. Sở hữu những nguyên nhân chính của họ cho ngành công nghiệp chế biến nhựa của chúng tôi như một toàn bộ công nghệ thấp, nhu cầu vốn thấp.

Nhưng nhiều vào các doanh nghiệp chế biến hiện nay nền kinh tế không phải là một điều tốt, hầu hết trong số họ là dại hạt quá trình định hướng. Loại sâu rộng truyền thống của năng lượng tiêu thụ và ý tưởng sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và lãng phí nguồn lực.

Đặc biệt là vào năm 2015, các sản phẩm nhựa của Việt Nam vào các mức thấp trong cơ cấu sản phẩm duy nhất, công suất dư thừa, chế biến sâu rộng đã trở thành một nhu cầu cấp thiết để giải quyết vấn đề.

Muốn giải quyết vấn đề này, chúng ta phải trong sự phát triển bình thường mới của ý tưởng sáng tạo, công nghệ làm nòng cốt, và mạnh mẽ thúc đẩy xanh, các-bon thấp, tái chế, sạch sẽ, gọn nhẹ, sinh thái trung tâm cho việc định hướng chiến lược phát triển công nghiệp mới, nâng cao lợi thế cạnh tranh của sản phẩm.

Phát triển của doanh nghiệp bình thường mới được cơ cấu lại, đổi mới theo định hướng, kiểm soát các nguồn lực vào các yếu tố môi trường. Đổi mới chính của nó là màu xanh lá cây, tái chế, định hướng phát triển thấp carbon, để bảo vệ môi trường sinh thái, ô nhiễm môi trường làm nòng cốt, phương tiện khoa học để nhận ra sản xuất sạch. Ngăn chặn sự lặp lại của "ô nhiễm đầu tiên, điều trị sau này, trong khi quản trị, trong khi hủy diệt" trong quá khứ.

Xu hướng tổng thể có thể được tóm tắt như ba điểm sau đây:

Công nghệ sản xuất và công nghệ cao mới được tích hợp 1.

Trong ngành công nghiệp nhựa, công nghệ tiên tiến tiếp tục thực hiện bước đột phá trên cơ sở các khóa hiện tại công nghệ chính lõi chung, và phấn đấu để thu hẹp khoảng cách với các nước phát triển, công nghệ sản xuất công nghệ cao. Đẩy nhanh tiến bộ công nghệ sẽ cung cấp cho vật liệu nhựa và chất dẻo thêm nhiều tính năng mới để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế quốc gia.

Kỹ thuật số trên diện rộng, công nghệ sản xuất thông minh 2. Now.

Đổi mới sản phẩm công nghệ và đổi mới công nghệ sản xuất kỹ thuật số công nghệ cho phép phổ biến thông minh và chế độ của ngành công nghiệp sản xuất và sản xuất, hình thành một cuộc cải cách sâu sắc là một cuộc cách mạng công nghiệp mới, các công nghệ cốt lõi.

3. trọng lượng nhẹ, độ chính xác, sản xuất sạch, sinh thái.

Công nghệ nhẹ sẽ mang lại sự phát triển thuận lợi đáng kể của ngành công nghiệp nhựa.Vật liệu nhẹ trong tương lai trong xe ô tô , máy bay, giao thông vận tải đường sắt sẽ trở thành một sử dụng ngày càng rộng rãi, công nghiệp chế biến nhựa chính xác là một sự phản ánh của công nghệ đúc tiên tiến, trong đó có ý nghĩa quan trọng đối với ngành công nghiệp, sản xuất và sinh thái sạch, như nhựa công nghiệp chế biến để mở ra bước tiết kiệm năng lượng mới.

[Kết luận] biên tập viên xem lại lịch sử của ngành công nghiệp nhựa của Việt Nam, trong đó đầu, từ đơn giản đến phức tạp, thông qua một chu kỳ cuộc sống. Hiện nay, mặc dù nước này đã chế biến và phát triển sản xuất đến cùng cực, vương miện "cơ sở sản xuất của thế giới," ông nói, nhưng nó chỉ được giới hạn trong lĩnh vực hàng tiêu dùng. Tương lai, muốn thực hiện đầy đủ sự nghiệp công nghiệp của khu vực sản xuất, nước ta phải tiếp tục đấu tranh


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét